سایز
نوع جنس
نوع برش
نوع لعاب
سطح کار
تولیدکننده
قیمت بر اساس
محل مصرف

سرامیک لعاب براق

نوع نمایش :
39 کالا
سرامیک دیواری مدل رایان سایز 30×80 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل رایان سایز 30×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل رایان طوسی با طرح دکور خاص خود بسیار مناسب دیوار سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه می باشد
123000
سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل الینا قابل استفاده در دیوار سرویس بهداشتی و حمام_نمای دیوار سالن _نمای دیوار راه پله_نمای دیوار و کف آشپزخانه می باشد
130000
120000
سرامیک دیواری مدل آرمیتا تیره سایز120×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آرمیتا تیره سایز120×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آرمیتا مناسب استفاده در کف و دیوار و نمای خارجی ساختمان می باشد
150000
138000
سرامیک دیواری مدل آرمیتا روشن سایز120×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آرمیتا روشن سایز120×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدا آرمیتا طرح سنگ روشن مناسب استفاده در کف و دیوار سالن و نمای خارجی ساختمان می باشد
150000
138000
کاشی دیواری مدل آلتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل آلتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آلتین بسیار مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
75000
سرامیک کف مدل ماربلین سایز80×80 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل ماربلین سایز80×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ماربلین با طرح سنگ مناسب استفاده در کف سالن و آشپزخانه می باشد
184000
168000
سرامیک کف مدل دالاس سایز60×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل دالاس سایز60×60 کاشی ایفاسرام

170000
سرامیک دیواری مدل رافا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل رافا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل رافا با طرح گلی که دارد بسیار انتخاب مناسبی برای دیوار آشپزخانه و بین کابینت همچنین دیوار سرویس بهداشتی و حمام می باشد
80000
76000
سرامیک دیواری مدل نگار سایز80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل نگار سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل نگار با طرح کاغذ دیواری انتخاب مناسبی برای دیوار بین کابینت و نمای دیوار آشپزخانه _نمای دیوار راه پله و سالن _دیوار سرویس بهداشتی می باشد
135000
120000
سرامیک کف مدل اسلیم روشن سایز 30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل اسلیم روشن سایز 30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل اسلیم بسیار طرح متفاوتی برای کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
120000
108500
سرامیک کف مدل اسلیم تیره سایز30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل اسلیم تیره سایز30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل اسلیم تیره مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
120000
108500
سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک آدونیس مناسب استفاده در: کف کافی شاپ, نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی , کف و دیوار سالن می باشد
260000
244000
سرامیک دیواری مدل آپا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آپا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ آپا مناسب استفاده در نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی
کف و دیوار سالن می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل MT134 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل MT134 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ MT قابل استفاده در نمای خارجی ساختمان -دیوار سالن - راهرو ,کف و دیوار(جدید), دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT126 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای خارجی ساختمان , نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT125 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
کاشی دیواری مدل آبتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل آبتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک آبتین گزینه مناسبی برای استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن,نمای دیوار راه پله - راهرو می باشد
75000
سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پایار با طرح سنگ مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه و دیوار سالن, نمای خارجی ساختمان , کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری, کافی شاپ و رستوران می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کوپر با طرح شطرنجی مناسب استفاده در کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
105000
97000
کاشی دیواری مدل ونیز سایز 60×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل ونیز سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ونیز قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت نمای دیوار سالن می باشد
89000
سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آیسان مناسب استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه,نمای دیوار سالن,کف سالن می باشد
119000
109000
سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پریسکو قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی,نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن می باشد
204000
سرامیک کف مدل کارتال سایز25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کارتال سایز25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کارتال مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
106000
96000
سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کوپر مناسب استفلده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
140000
126000
loading

در حال بازیابی ...