سایز
نوع جنس
نوع برش
نوع لعاب
سطح کار
تولیدکننده
قیمت بر اساس
محل مصرف

سرامیک لعاب نیمه براق

نوع نمایش :
89 کالا
مقایسه

سرامیک کف مدل شهاب سفید سایز 60×60 کاشی آسیا

white shahab

سرامیک کف مدل شهاب سفید مناسب استفاده در کف سالن اتاق و آشپرخانه می باشد
225000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل سیترین سایز 120×40 کاشی آسیا

sitrin

سرامیک دیواری مدل سیترین مناسب استفاده در دیوار پارکینگ و راهرو و نمای ساختمان می باشد
230000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل سپیدار سایز 60×60 کاشی آسیا

sepidar

سرامیک مدل سپیدار مناسب استفاده در کف سالن و آشپزخانه می باشد
225000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل روناک کرم سایز 25×25 کاشی آسیا

cream ronak

سرامیک کف مدل روناک کرم مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
160000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل آیریک سایز 60×60 کاشی آسیا

ayrik

سرامیک مدل آیریک مناسب استفاده در کف سالن ها و اتاق ها و آشپزخانه _مکان های تجاری و بیمارستان ها می باشد
225000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل توماس سفید سایز 25×25 کاشی آسیا

white tomas

سرامیک کف مدل توماس سفید مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل پیانو آبی روشن سایز 25×25 کاشی آسیا

light blue piano

سرامیک مدل پیانو مناسب استفاده در کف و دیوار استخر _ سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل پیانو آبی تیره سایز 25×25 کاشی آسیا

dark blue piano

سرامیک کف مدل پیانو مناسب استفاده در کف استخر و سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل اترس سایز 60×60 کاشی آسیا

atras

سرامیک مدل اترس مناسب استفاده در کف محل های تردد-پاساژها،ادارات-مدرسه و سالن ها و اتاق ها می باشد
240000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک دیواری مدل آسار سایز 120×40 کاشی آسیا

asar

سرامیک دیواری مدل آسار مناسب استفاده در دیوار سالن _نمای ساختمان _ دیوار پارکینگ و راه پله می باشد
230000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل سپیدار سایز 25×25 کاشی آسیا

sepidar

سرامیک کف مدل سپیدار مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل هلیا سایز 25×25 کاشی آسیا

helia

سرامیک کف مدل هلیا مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل ابسولوت دکور سایز 25×25 کاشی آسیا

Absolute decor

سرامیک مدل ابسولوت مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل ابسولوت زمینه سایز 25×25 کاشی آسیا

Absolute

سرامیک مدل ابسولوت مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
185000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل غزال خاکستری سایز 60×60 کاشی آسیا

gray ghazaal

سرامیک کف مدل غزال خاکستری مناسب استفاده در کف آشپزخانه سالن و اتاق ها می باشد
225000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل پیانو آبی روشن 60×30 کاشی آسیا

light blue piano

سرامیک مدل پیانو آبی روشن مناسب استفاده در فضای استخر می باشد
185000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل غزال خاکستری سایز 30×30 کاشی آسیا

gray ghazaal

سرامیک کف مدل غزال خاکستری مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
220000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل باتیس سایز 120×60 کاشی آسیا

batis

سرامیک دیواری مدل باتیس مناسب استفاده در دیوار پارکینگ و راه پله و نمای ساختمان می باشد
290000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل پرتو سایز 30×30 کاشی آسیا

parto

سرامیک مدل پرتو مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
220000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل دومان سایز 30×30 کاشی آسیا

doman

سرامیک مدل دومان مناسب استفاده در دیوار و کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
220000
0
loading

در حال بازیابی ...