سایز
نوع جنس
نوع برش
نوع لعاب
سطح کار
تولیدکننده
قیمت بر اساس
محل مصرف

سرامیک لعاب نیمه براق

نوع نمایش :
91 کالا
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل پیانو آبی تیره سایز 25×25 کاشی آسیا

dark blue piano

سرامیک کف مدل پیانو مناسب استفاده در کف استخر و سرویس بهداشتی و حمام می باشد
160000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل اترس سایز 60×60 کاشی آسیا

atras

سرامیک مدل اترس مناسب استفاده در کف محل های تردد-پاساژها،ادارات-مدرسه و سالن ها و اتاق ها می باشد
240000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک دیواری مدل آسار سایز 120×40 کاشی آسیا

asar

سرامیک دیواری مدل آسار مناسب استفاده در دیوار سالن _نمای ساختمان _ دیوار پارکینگ و راه پله می باشد
190000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل سپیدار سایز 25×25 کاشی آسیا

sepidar

سرامیک کف مدل سپیدار مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
160000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل هلیا سایز 25×25 کاشی آسیا

helia

سرامیک کف مدل هلیا مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
160000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک دیواری مدل کسرا سایز 120×40 کاش آسیا

kasra

سرامیک مدل آسار مناسب استفاده در دیوار پارکینگ و راه پله و نمای ساخنمان می باشد
190000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل دیاکو سایز 120×40 کاشی آسیا

diaco

سرامیک مدل دیاکو مناسب استفاده در دیوار پارکینگ _ راه پله _ نمای ساختمان می باشد
190000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل ابسولوت دکور سایز 25×25 کاشی آسیا

Absolute decor

سرامیک مدل ابسولوت مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
160000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل ابسولوت زمینه سایز 25×25 کاشی آسیا

Absolute

سرامیک مدل ابسولوت مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
160000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل شایا سایز 120×40 کاشی آسیا

shaya

سرامیک دیواری مدل شایا مناسب استفاده در دیوار راه پله و پارکینگ و نمای ساختمان می باشد
190000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک دیواری مدل چیکو سایز 120×40 کاشی آسیا

chico

سرامیک مدل چیکو مناسب استفاده در دیوار راهرو پارکینگ و نمای ساختمان می باشد
250000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک دیواری مدل سامانتا تیره سایز 120×40 کاشی آسیا

dark samanta

سرامیک مدل سامانتا مناسب استفاده در دیوار پارکینگ راه پله و نمای ساختمان می باشد
190000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل غزال خاکستری سایز 60×60 کاشی آسیا

gray ghazaal

سرامیک کف مدل غزال خاکستری مناسب استفاده در کف آشپزخانه سالن و اتاق ها می باشد
180000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک دیواری مدل ارم مات سایز 60×30 کاشی آسیا

eram matt

سرامیک دیواری مدل ارم مات مناسب استفاده در دیوار سرویس بهداشتی و حمام و راه پله و پارکینگ می باشد
160000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل مدنا طوسی سایز 30×30 کاشی آسیا

gray modena

سرامیک کف مدل مدنا طوسی مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل نگین سایز 30×30 کاشی آسیا

negin

سرامیک کف مدل نگین مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل مدنا کرم سایز 30×30 کاشی آسیا

cream modena

سرامیک کف مدل مدنا کرم مناسب استفده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل آرتاباز سایز 30×30 کاشی آسیا

artabaz

سرامیک مدل آرتاباز مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل پیانو آبی روشن 60×30 کاشی آسیا

light blue piano

سرامیک مدل پیانو آبی روشن مناسب استفاده در فضای استخر می باشد
160000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل غزال خاکستری سایز 30×30 کاشی آسیا

gray ghazaal

سرامیک کف مدل غزال خاکستری مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل باتیس سایز 120×60 کاشی آسیا

batis

سرامیک دیواری مدل باتیس مناسب استفاده در دیوار پارکینگ و راه پله و نمای ساختمان می باشد
230000
0
پیشنهاد ویژه
مقایسه

سرامیک کف مدل پرتو سایز 30×30 کاشی آسیا

parto

سرامیک مدل پرتو مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل دومان سایز 30×30 کاشی آسیا

doman

سرامیک مدل دومان مناسب استفاده در دیوار و کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
180000
0
loading

در حال بازیابی ...