سایز
نوع جنس
نوع برش
نوع لعاب
سطح کار
تولیدکننده
قیمت بر اساس
محل مصرف

سرامیک نوع کاربرد کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی و حمام

نوع نمایش :
130 کالا
مقایسه

سرامیک دیواری مدل کاتیا سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ناتیکا قابل استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
98000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لستر مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه و بین کابینت,نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله راهرو می باشد
160000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل پاریس سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پاریس مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی می باشد
125000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل روژان سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل روژان مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت,نمای دیوار سالن می باشد
110000
100000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل آویلون کرم سایز 90×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آویلون مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت می باشد
115000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کوپر مناسب استفلده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
140000
126000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل انزو 80×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک کف مدل انزو دیوار سرویس نمای دیوار آشپزخانه نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله و راهرو می باشد
140000
0
مقایسه

کاشی دیواری مدل ناتالی روشن سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک دیواری مدل ناتالی روشن مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
100000
96000
0
مقایسه

کاشی دیواری مدل ناتالی تیره سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ناتالی تیره مناسب استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت,نمای دیوار سالن می باشد
105000
98000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل مرلین سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل مرلین مناب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
98000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل گینایس سایز 80×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل گینایس مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت,نمای دیوار سالن می باشد
160000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل سولینا 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل سولینا مناسب استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
130000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل پاریس-زیتونی- سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پاریس زیتونی مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی می باشد
140000
120000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل اسلیت سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل اسلیت مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
100000
94000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل استایلا سایز 120×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل استایلا مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه می باشد
210000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 60×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پاسکال مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن می باشد
160000
140000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل فلورنت سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل فلورنت طرح گل مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
115000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل لیبرا سایز 120×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لیبرا مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله - راهرو می باشد
205000
0
مقایسه

سرامیک دیواری مدل آتیس سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آتیس مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
90000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل دالیا سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کف مدل دالیا مناسب استفاده در کف سرویس, کف آشپزخانه می باشد
115000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل لیون سایز 30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لیون مناسب استفاده در کف سالن,کف سرویس, کف آشپزخانه می باشد
165000
0
مقایسه

سرامیک کف مدل ارمغان سایز 25×25 کاشی آسیا

سرامیک مدل ارمغان مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
110000
0
loading

در حال بازیابی ...