سایز
نوع جنس
نوع برش
نوع لعاب
سطح کار
تولیدکننده
قیمت بر اساس
محل مصرف

سرامیک نوع کاربرد کف سالن و اتاق ها ( کلکسیون طرح سنگ )

نوع نمایش :
47 کالا
سرامیک دیواری مدل آناک سایز120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آناک سایز120×60 کاشی ایفاسرام

260000
246000
سرامیک دیواری مدل سانان سایز120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل سانان سایز120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل سانا مناسب استفاده در دیوار و کف سالن و اتاق ها می باشد
205000
سرامیک کف مدل پینو سایز 30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل پینو سایز 30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پینو در سایز 30×30 با طرح سنگ بسیار مناسب کف سرویس بهداشتی و حمام می باشد
118000
110000
سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل الینا قابل استفاده در دیوار سرویس بهداشتی و حمام_نمای دیوار سالن _نمای دیوار راه پله_نمای دیوار و کف آشپزخانه می باشد
130000
120000
سرامیک دیواری مدل آرمیتا روشن سایز120×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آرمیتا روشن سایز120×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدا آرمیتا طرح سنگ روشن مناسب استفاده در کف و دیوار سالن و نمای خارجی ساختمان می باشد
150000
138000
سرامیک کف مدل ماربلین سایز80×80 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل ماربلین سایز80×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ماربلین با طرح سنگ مناسب استفاده در کف سالن و آشپزخانه می باشد
184000
168000
سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لستر مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه و بین کابینت,نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله راهرو می باشد
145000
135000
سرامیک دیواری مدل راینا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل راینا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مخصوص کف و دیوار و نمای خارجی ساختمان است .
204000
سرامیک کف مدل کلکته گلد پولیش سایز 120×60 کاشی ایفا سرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کلکته گلد پولیش سایز 120×60 کاشی ایفا سرام

سرامیک پولیش کلکته مخصوص کف سالن و نمای خارجی ساختمان و دیوار ها می باشد
217000
211000
سرامیک کف مدل ژیرو سایز80×80 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل ژیرو سایز80×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ژیرو مناسب استفاده در کف سالن و مکان های تجاری می باشد
180000
168000
سرامیک کف مدل روبرن سایز80×80 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل روبرن سایز80×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک کف مدل روبرن باطرح خاص خود بسیار مناسب مکان های تجاری و کف سالن می باشد
210000
204000
سرامیک کف مدل دالاس سایز60×60 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل دالاس سایز60×60 کاشی ایفاسرام

170000
سرامیک کف مدل آناک سایز30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل آناک سایز30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدا آناک طرح سنگ با لعاب مات مناسب گزینه مناسبی برای کف کافی شاپ و کف سرویس بهداشتی می باشد
145000
133000
سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک آدونیس مناسب استفاده در: کف کافی شاپ, نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی , کف و دیوار سالن می باشد
260000
244000
سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT126 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای خارجی ساختمان , نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT125 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پایار با طرح سنگ مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه و دیوار سالن, نمای خارجی ساختمان , کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری, کافی شاپ و رستوران می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 25×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 25×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک پازلی پاسکال مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن, کف سالن, کف سرویس, کف آشپزخانه, کافی شاپ و رستوران می باشد
200000
175000
سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آیسان مناسب استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه,نمای دیوار سالن,کف سالن می باشد
119000
109000
سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پریسکو قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی,نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن می باشد
204000
سرامیک کف مدل گردوئی سایز 120×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل گردوئی سایز 120×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل گردوئی مناسب استفاده در کف سالن و آشپزخانه و نمای دیوار سالن و آشپزخانه می باشد
170000
156000
سرامیک دیواری مدل راینا پولیش سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل راینا پولیش سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک راینا پولیش مکخصوص نمای خارجی و کف و دیوار می باشد
204000
سرامیک مدل نگین سایز 40×40 شرکت کاشی آسیا -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک مدل نگین سایز 40×40 شرکت کاشی آسیا

80000
73000
loading

در حال بازیابی ...