نوع نمایش :
108 کالا
سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کوپر با طرح شطرنجی مناسب استفاده در کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
105000
97000
سرامیک دیواری مدل رایان سایز 30×80 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل رایان سایز 30×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل رایان طوسی با طرح دکور خاص خود بسیار مناسب دیوار سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه می باشد
123000
سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل الینا قابل استفاده در دیوار سرویس بهداشتی و حمام_نمای دیوار سالن _نمای دیوار راه پله_نمای دیوار و کف آشپزخانه می باشد
130000
120000
سرامیک دیواری مدل TF101 سایز 100×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل TF101 سایز 100×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل TF101 قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای دیوار راه پله - راهرو می باشد
125000
115000
سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لستر مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه و بین کابینت,نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله راهرو می باشد
145000
135000
سرامیک دیواری مدل رافا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل رافا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل رافا با طرح گلی که دارد بسیار انتخاب مناسبی برای دیوار آشپزخانه و بین کابینت همچنین دیوار سرویس بهداشتی و حمام می باشد
80000
76000
سرامیک کف مدل مهراد سایز30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل مهراد سایز30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل مهراد با طرح شطرنجی با رنگ زیتونی انتخاب متفاوتی برای کف سرویس بهداشتی می باشد
120000
109000
سرامیک دیواری مدل نگار سایز80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل نگار سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل نگار با طرح کاغذ دیواری انتخاب مناسبی برای دیوار بین کابینت و نمای دیوار آشپزخانه _نمای دیوار راه پله و سالن _دیوار سرویس بهداشتی می باشد
135000
120000
کاشی دیواری مدل لاوین سایز60×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل لاوین سایز60×30 کاشی ایفاسرام

کاشی مدل لاوین مناسب دیوار سرویس _ نمای دیوار آشپزخانه و بین کابینت _نمای دیوار سالن و راه پله می باشد
70000
64000
سرامیک کف مدل اسلیم روشن سایز 30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل اسلیم روشن سایز 30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل اسلیم بسیار طرح متفاوتی برای کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
120000
108500
سرامیک کف مدل اسلیم تیره سایز30×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل اسلیم تیره سایز30×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل اسلیم تیره مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
120000
108500
سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک آدونیس مناسب استفاده در: کف کافی شاپ, نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی , کف و دیوار سالن می باشد
260000
244000
سرامیک دیواری مدل آپا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آپا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ آپا مناسب استفاده در نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی
کف و دیوار سالن می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل MT134 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل MT134 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ MT قابل استفاده در نمای خارجی ساختمان -دیوار سالن - راهرو ,کف و دیوار(جدید), دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کوپر با طرح شطرنجی مناسب استفاده در کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
105000
97000
کاشی دیواری مدل ونیز سایز 60×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل ونیز سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ونیز قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت نمای دیوار سالن می باشد
89000
سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 25×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 25×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک پازلی پاسکال مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن, کف سالن, کف سرویس, کف آشپزخانه, کافی شاپ و رستوران می باشد
200000
175000
سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آیسان مناسب استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه,نمای دیوار سالن,کف سالن می باشد
119000
109000
سرامیک کف مدل پیپر سایز25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل پیپر سایز25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کف مدل پیپر مناسب استفاده در کف آشپزخانه و کف سرویس می باشد
105000
97000
سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پریسکو قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی,نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن می باشد
204000
سرامیک دیواری مدل سوییا سایز 25×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل سوییا سایز 25×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک پازلی سوییا مناسب استفاده در دیوار سرویس و نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت, نمای دیوار سالن, کف سالن,کف سرویس و آشپزخانه می باشد
200000
174000
سرامیک کف مدل کارتال سایز25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کارتال سایز25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کارتال مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
106000
96000
سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 15×15 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 15×15 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پاسکال با دکور مربع خود مناسب استفاده دردیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله - راهرو,کف سالن می باشد
190000
150000
سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کوپر مناسب استفلده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
140000
126000
loading

در حال بازیابی ...