نوع نمایش :
44 کالا
سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل الینا سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل الینا قابل استفاده در دیوار سرویس بهداشتی و حمام_نمای دیوار سالن _نمای دیوار راه پله_نمای دیوار و کف آشپزخانه می باشد
130000
120000
سرامیک دیواری مدل آرمیتا تیره سایز120×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آرمیتا تیره سایز120×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آرمیتا مناسب استفاده در کف و دیوار و نمای خارجی ساختمان می باشد
150000
138000
سرامیک دیواری مدل آرمیتا روشن سایز120×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آرمیتا روشن سایز120×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدا آرمیتا طرح سنگ روشن مناسب استفاده در کف و دیوار سالن و نمای خارجی ساختمان می باشد
150000
138000
سرامیک دیواری مدل TF101 سایز 100×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل TF101 سایز 100×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل TF101 قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای دیوار راه پله - راهرو می باشد
125000
115000
سرامیک دیواری مدل استیو 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل استیو 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل استیو تیره مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه,نمای دیوار سالن, نمای خارجی, کف سالن, کف آشپزخانه می باشد
210000
192000
سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لستر مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه و بین کابینت,نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله راهرو می باشد
145000
135000
سرامیک دیواری مدل لوکاس 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل لوکاس 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک لوکاس مناسب استفاده در نمای خارجی ساختمان و کف و دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
250000
سرامیک کف مدل هرمان سایز 100×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل هرمان سایز 100×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل هرمان با طرح چوب جناقی مناسب کف سالن و آشپزخانه همچنین نمای دیوار سالن و راه پله می باشد
140000
130000
سرامیک دیواری مدل نگار سایز80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل نگار سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل نگار با طرح کاغذ دیواری انتخاب مناسبی برای دیوار بین کابینت و نمای دیوار آشپزخانه _نمای دیوار راه پله و سالن _دیوار سرویس بهداشتی می باشد
135000
120000
سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آدنیس سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک آدونیس مناسب استفاده در: کف کافی شاپ, نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی , کف و دیوار سالن می باشد
260000
244000
سرامیک دیواری مدل آپا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آپا سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ آپا مناسب استفاده در نمای خارجی ساختمان , دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی
کف و دیوار سالن می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل MT134 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل MT134 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ MT قابل استفاده در نمای خارجی ساختمان -دیوار سالن - راهرو ,کف و دیوار(جدید), دیوار آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT126 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای خارجی ساختمان , نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT125 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پایار با طرح سنگ مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه و دیوار سالن, نمای خارجی ساختمان , کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری, کافی شاپ و رستوران می باشد
220000
205000
سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پریسکو قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی,نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن می باشد
204000
سرامیک دیواری مدل استیو سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل استیو سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل استیو مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای خارجی, کف سالن, کف آشپزخانه می باشد
210000
192000
سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 15×15 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 15×15 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پاسکال با دکور مربع خود مناسب استفاده دردیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله - راهرو,کف سالن می باشد
190000
150000
سرامیک دیواری مدل راینا پولیش سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل راینا پولیش سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک راینا پولیش مکخصوص نمای خارجی و کف و دیوار می باشد
204000
سرامیک مدل کرال سایز 120×40 شرکت کاشی آسیا - coral_AsiaTile
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک مدل کرال سایز 120×40 شرکت کاشی آسیا

coral_AsiaTile

در تولید این محصول از تکنولوژی چاپ دیجیتال استفاده شده است
94000
85000
سرامیک مدل کهربا قهوه ای سایز 120×40 شرکت کاشی آسیا -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک مدل کهربا قهوه ای سایز 120×40 شرکت کاشی آسیا

مناسب استفاده در کف و دیوار
94000
85000
سرامیک کف مدل هلن سایز 120×40 شرکت کاشی آسیا -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل هلن سایز 120×40 شرکت کاشی آسیا

94000
85000
سرامیک مدل تراورتن سایز 60×30 شرکت کاشی آسیا -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک مدل تراورتن سایز 60×30 شرکت کاشی آسیا

83000
75000
loading

در حال بازیابی ...