نوع نمایش :
236 کالا
سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل لستر سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل لستر مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه و بین کابینت,نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله راهرو می باشد
145000
135000
سرامیک کف مدل ماربلین سایز80×80 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل ماربلین سایز80×80 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ماربلین با طرح سنگ مناسب استفاده در کف سالن و آشپزخانه می باشد
184000
168000
سرامیک کف مدل دینایس سایز 50×50 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل دینایس سایز 50×50 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل دینایس با طرح قلوه سنگ گزینه مناسبی برای کف پارکینک و حیاط می باشد
150000
139000
سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل کوپر سایز80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کوپر مناسب استفلده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
140000
126000
سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 15×15 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 15×15 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پاسکال با دکور مربع خود مناسب استفاده دردیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن, نمای دیوار راه پله - راهرو,کف سالن می باشد
190000
150000
سرامیک کف مدل کارتال سایز25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کارتال سایز25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل کارتال مناسب استفاده در کف سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد
106000
96000
سرامیک دیواری مدل سوییا سایز 25×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل سوییا سایز 25×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک پازلی سوییا مناسب استفاده در دیوار سرویس و نمای دیوار آشپزخانه,بین کابینت, نمای دیوار سالن, کف سالن,کف سرویس و آشپزخانه می باشد
200000
174000
سرامیک دیواری مدل استیو 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل استیو 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل استیو تیره مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه,نمای دیوار سالن, نمای خارجی, کف سالن, کف آشپزخانه می باشد
210000
192000
سرامیک دیواری مدل استیو سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل استیو سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل استیو مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای خارجی, کف سالن, کف آشپزخانه می باشد
210000
192000
سرامیک کف مدل گردوئی سایز 120×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل گردوئی سایز 120×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل گردوئی مناسب استفاده در کف سالن و آشپزخانه و نمای دیوار سالن و آشپزخانه می باشد
170000
156000
سرامیک کف مدل بژ سایز 120×20 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل بژ سایز 120×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح بژ مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه و دیوار سالن_ کف سالن وآشپزخانه می باشد
170000
156000
سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پریکسو سایز 120×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پریسکو قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی,نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن می باشد
204000
سرامیک کف مدل پیپر سایز25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل پیپر سایز25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کف مدل پیپر مناسب استفاده در کف آشپزخانه و کف سرویس می باشد
105000
97000
سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل آیسان سایز 80×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آیسان مناسب استفاده در دیوار سرویس,نمای دیوار آشپزخانه,نمای دیوار سالن,کف سالن می باشد
119000
109000
سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 25×20 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پاسکال سایز 25×20 کاشی ایفاسرام

سرامیک پازلی پاسکال مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن, کف سالن, کف سرویس, کف آشپزخانه, کافی شاپ و رستوران می باشد
200000
175000
کاشی دیواری مدل ونیز سایز 60×30 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل ونیز سایز 60×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل ونیز قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت نمای دیوار سالن می باشد
89000
سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کوپر با طرح شطرنجی مناسب استفاده در کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
105000
97000
سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل کوپر سایز 25×25 کاشی ایفاسرام

سرامیک کوپر با طرح شطرنجی مناسب استفاده در کف آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد
105000
97000
سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل پایار سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل پایار با طرح سنگ مناسب استفاده در نمای دیوار آشپزخانه و دیوار سالن, نمای خارجی ساختمان , کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری, کافی شاپ و رستوران می باشد
220000
205000
کاشی دیواری مدل آلتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل آلتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل آلتین بسیار مناسب استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, بین کابینت, نمای دیوار سالن می باشد
75000
کاشی دیواری مدل آبتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کاشی دیواری مدل آبتین سایز 80×30 کاشی ایفاسرام

سرامیک آبتین گزینه مناسبی برای استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن,نمای دیوار راه پله - راهرو می باشد
75000
سرامیک دیواری مدل TF101 سایز 100×40 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک دیواری مدل TF101 سایز 100×40 کاشی ایفاسرام

سرامیک مدل TF101 قابل استفاده در دیوار سرویس, نمای دیوار آشپزخانه, x نمای دیوار سالن, x نمای دیوار راه پله - راهرو می باشد
125000
115000
سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT125 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT125 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن, نمای خارجی, نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سرامیک کف مدل MT126 سایز 120×60 کاشی ایفاسرام

سرامیک طرح سنگ مدل MT126 قابل استفاده در نمای دیوار آشپزخانه, نمای دیوار سالن نمای خارجی ساختمان , نمای دیوار راه پله - راهرو, کف سالن, کف آشپزخانه, مکان های تجاری می باشد
220000
205000
loading

در حال بازیابی ...