مقالات
تفاوت سرامیک و پرسلان چیست ؟

تفاوت سرامیک و پرسلان چیست ؟

تفاوت اصلی بین کاشی های سرامیکی و پرسلان از نوع خاک رس و مواد خام، درجه حرارت آتش و زمان استفاده شده برای پخت ناشی می‌شود.